Voor daktimmer

De panlatten zijn gekalibreerd en gebundeld in kleine pakjes.

Ze kunnen gedompeld worden in verschillende kleuren: groen, geel, bruin en kleurloos.